แฉผู้ส่งออก! ปลอมหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด อ้างต้นทางผลิตจากไทย-ทุเรียนโดนมากสุด

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงานศุลกากรต่างประเทศขอความร่วมมือให้กรมตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ที่แสดงต่อศุลกากรต่างประเทศในการนำเข้าสินค้าจากไทย

โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 65 จนถึงปัจจุบัน รวม 1,055 ฉบับ แบ่งเป็น

1.หนังสือรับรองที่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Form FTA) สำหรับส่งออกไปอาเซียน จีน เกาหลีใต้ และอินเดีย รวม 788 ฉบับ และ

2.หนังสือรับรองที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษี (Form CO ทั่วไป) 267 ฉบับ ซึ่งพบว่าเป็นหนังสือปลอมที่กรมไม่ได้เป็นผู้ออกให้ 604 ฉบับ แบ่งเป็น 1.Form FTA จำนวน 382 ฉบับ และ 2.Form CO ทั่วไป 222 ฉบับ

แฉผู้ส่งออก! ปลอมหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด อ้างต้นทางผลิตจากไทย-ทุเรียนโดนมากสุด

สำหรับการปลอมหนังสือรับรองดังกล่าว จะเป็นการสวมเลขที่หนังสือรับรองของผู้ส่งออกรายอื่น หรือมีการกำหนดเลขที่หนังสือรับรองขึ้นเอง โดยมีการใช้หนังสือรับรองปลอมกับสินค้า 2 รายการ คือ ทุเรียน ที่ส่งออกไปจีน และล้ออัลลอย

ที่ส่งออกไปรัสเซีย โดยกรมได้แจ้งให้ศุลกากรของ 2 ประเทศทราบแล้ว และขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเพื่อดำเนินการกับผู้ปลอมแปลงหนังสือรับรองต่อไป รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงประสานงานกับศุลกากรประเทศปลายทาง เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยต่อไป.

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : samesake.com